Middelen

Stichting De Bossche Hoeve is een non-profit organisatie, die tot stand is gekomen -op verzoek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch- door particulier initiatief. De stichting moet zich in stand houden door (ver-)werving van financiële middelen, dieren, mensen, materiaal en materieel etc.

De financiële middelen worden gevormd door

  • het stichtingskapitaal;

  • subsidies en donaties;

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;

  • alle andere verkrijgingen en baten.

 

Wilt u de doelstellingen van De Bossche mee helpen realiseren door middel van een donatie? Dat kan door uw gift over te maken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL57 RABO 0308094018 t.n.v. Stichting De Bossche Hoeve.