Activiteiten / Indeling

 

De activiteiten binnen de Bossche Hoeve worden ingedeeld in de volgende vier gebieden: dier, groen, spel en ontmoeting.

 

 

DIER

 

De dieren van de Bossche Hoeve zijn er om de mensen te vermaken. Daarvoor hebben wij ze, maar het dierenwelzijn moet te allen tijde voorop staan. Onder dierenwelzijn wordt in ieder geval begrepen, dat de dieren vrij zijn:

 

 • van dorst, honger en onjuiste voeding;

 • van fysiek ongemak en ongemak veroorzaakt door temperatuur;

 • van pijn, verwonding en ziektes;

 • van angst en chronische stress en;

 • om natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen (bijv. kippen willen scharrelen etc.).

 

GROEN

 

Rondom de vijver moet een bloemenzee komen, waar eenieder van kan genieten, maar deze moet tevens educatief zijn.

 

 • Denk hierbij aan het aantrekken van vlinders/bijen.

 • Het moet ook mogelijk zijn om een bosje bloemen (dahlia, chrysant, gipskruid, rozen, duizendblad, monnikskap, stokroos, vrouwenmantel, aster, spirea, korenbloem, margriet, ridderspoor, anjer, zonnebloem, grassoorten, zonnekruid, goudsbloem, lupine, klaproos, lampionnen, violier, lathyrus, begonia, enz.) te plukken.

 • Ook rondom het terras en in het wilgenplantsoen moet men kunnen genieten van diverse plantensoorten/heesters.

 

SPEL

 

Naast een bezoek aan de dieren moet de Bossche Hoeve ook op speelgebied aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten. De hiertoe gedachte ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

 

 • Inmiddels zijn drie zandbakken aangeschaft welke op strategische plekken geplaatst zijn.

 • Gedacht wordt om de opslag van materiaal (w.o. stookhout en mest) van de speelgelegenheid af te schermen door middel van een natuurlijke haag, die op zijn beurt weer kan aansluiten op een labyrinth waarin kinderen kunnen spelen, zich verstoppen en dergelijke.

 • Denk bijv. ook aan:

  • het creëren van een stapplaats (evenwichtselement) door boomstammetjes in een dikke laag wit zand in te graven, of;

  • een klim-,kukelelement door een dik touw op (max.) 1 meter hoogte te spannen;

  • knutselactiviteiten in bijv. een bouwkeet;

  • het maken van indianenhutten met wilgentakken.

 

ONTMOETING

 

De Bossche Hoeve moet aantrekkelijk zijn voor de wijk.

 

 • Gastvrij, hartelijk en warm.

 • Kleinschalige evenementen worden georganiseerd voor en door de wijkbewoners, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan bloemschikken, een rommelmarkt, een braderie, demonstratie schapenscheren, een Kerstmarkt, etc. etc.

 • Ook streven we ernaar om iedere woensdagmiddag activiteiten te (laten) organiseren voor basisschoolleerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar.

 

Naast de wijkfunctie die de Bossche Hoeve als primaire doelstelling heeft, moet zij tevens aantrekkelijk en uitnodigend zijn voor anderen dan wijkbewoners. De Bossche Hoeve is gelegen aan een druk gebruikt fietspad. Fietsers uit de wijde omgeving hebben de Bossche Hoeve (her-) ontdekt als een plek waar niet alleen dieren te zien zijn, maar ook als een plek waar het prettig is om even uit te rusten. Deze constatering wordt verder ontwikkeld.